Het gebouw

Het museum is gehuisvest in twee zalen op de benedenverdieping van het voormalig gemeentehuis van Yerseke (bouwjaar 1914).

Het gebouw Kerkplein 1 is opgenomen in het monumentenregister van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed met monumentennummer 511379.

Algemeen
Monumentnummer : 511379
Monumentnaam : Status : Beschermd
Complexnummer : Aanwijzingsbesluit : 29-06-1998
Inschrijving register: 03-11-1998
Kadaster deel/nr : 5832/41
Int.
Kenteken :
N
Locatie
Provincie : Zeeland
Gemeente : Reimerswaal
Woonplaats : Yerseke
Buurt/wijk : Kern
Situering : Binnen de bebouwde kom
X-Y co;örd : 62119-390144

Gemeentehuis Yerseke
Gemeentehuis, in 1914 gebouwd naar ontwerp van de architect F.G.C.Rothuizen te Goes onder invloed van overgangsarchitectuur.
Omschrijving
Voormalig gemeentehuis op rechthoekige plattegrond, twee bouwlagen en een kapverdieping hoog.
Opgetrokken uit roodbruine baksteen en voorzien van natuurstenen details zoals onder meer in hoekblokken, plintlijsten, aan de schuine kanten van de topgevels, in deuromlijsting en trap.
De voorgevel aan het Kerkplein heeft een centrale ingangspartij met torenachtige opbouw; het linker deel van de gevel bestaat uit een drie venstertraveeën brede lijstgevel en het rechter deel uit een topgevel, op de begane grond eveneens drie venstertraveeën breed.
Gemeentehuis Yerseke
De ingangspartij bevindt zich onder een ronboog, aan de dagkanten voorzien van kralen.
Dubbele houten paneeldeur met polychroom glas-in-lood met wapens in bovenlichten.
Boven de ingang een vierkante toren met een enkel venster, daarboven drie vensters, alle voorzien van polychroom glas-in-lood.
De toren wordt aan de bovenzijde afgesloten door natuurstenen blokken, onder de houten gootlijst, en is voorzien van een tentdak, gedeeltelijk gedekt met rode geglazuurde leipannen.
Het lijstgeveldeel links van de ingangspartij is voorzien van drie houten T-vensters met polychroom glas-in-lood in bovenlichten en houten luiken; eenvoudig gemetseld fries en houten bakgoot op klossen.
In het dakvlak boven deze langsgevel een dakkapel met dubbel venster met roedeverdeling en aangekapt schilddakje.
De topgevel aan de rechter zijde is op de begane grond voorzien van drie dezelfde vensters als in de langsgevel.
In de top twee vensters met roedenverdeling.
De topgevel wordt afgesloten door een natuurstenen lijst en hoekblokken. De gevel aan de Paardemarkt bestaat uit een langsgevel links en een topgevel rechts.
In de langsgevel twee dezelfde vensters als in de voorgevel op de begane grond, met daar tussenin een ingemetseld mededelingenbord, bekroond door een opgebogen lijst van natuursteen.
Voorts hetzelfde fries en dezelfde dakkapel als aan de voorgevel.
De topgevel is op vergelijkbare wijze uitgevoerd als die aan de voorgevel, maar met twee in plaats van drie vensters op de begane grond en één venster in de top.
Aan de achtergevel, die gedeeltelijk grenst aan het buurpand, onder meer vensters met polychroom glas-in-lood in de bovenramen.
De zuidelijke gevel is een vrijwel blinde gevel.
De kap bestaat uit een uitzwenkend schilddak en aangekapte zadeldaken bij de topgevels, gedekt met rode, geglazuurde tuile du nordpannen.
Grotendeels origineel interieur uit de bouwtijd met onder meer entreeportaal met tegelvloer, tochtdeuren, eenvoudig stucplafond en tegeltableau gemaakt in Delft ter herdenking aan de stichting van het gebouw.
Tegeltableau
Voorts houten trappenhuis, stenen vloer en eenvoudig stucplafond in de hal.
In overige vertrekken onder meer eenvoudige stucplafonds, houten lambrizeringen, originele deuren, marmeren schoorsteen, kastenwand en kluis.
Waardering
Gemeentehuis zowel vanwege ex- als interieur van typologische en architectuurhistorische waarde en van belang vanwege gaafheid.